เครือข่ายกิจการเพื่อสังคม

An invalid vocabulary is selected. Please change it in the options.
 • 18 มีนาคม 2554
  "ของเล่น" นับว่าเป็นส่วนสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กๆ หากเด็กมีของเล่นที่เหมาะสมกับวัย ก็สามารถเสริมสร้างทักษะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ “วิฑูรย์ วิระพรสวรรค์” หนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทแปลน...
 • 18 มีนาคม 2554
  เนื่องจากผลการวิจัยจากหลายสถาบันยืนยันตรงกันว่า ของเล่นคือสื่อการเรียนรู้ที่สร้างวิวัฒนาการทั้งทางความคิดและจิตใจให้กับเด็กได้ดีที่สุด เพราะนอกจากความสนุกที่พวกเขาจะได้รับจากของเล่นแล้ว...
 • 18 มีนาคม 2554
  ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีทีท่าว่าจะลดลง ในปี พ.ศ. 2552 มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 15 ล้านตันทั่วประเทศ คิดเป็นวันละ 41,240 ตัน...
 • 18 มีนาคม 2554
  ในครอบครัวสมัยใหม่ที่ผู้ปกครองต้องออกไปทำงานนอกบ้านทั้งคู่ ลูกมักถูกทิ้งให้อยู่กับพี่เลี้ยงหรือญาติผู้ใหญ่ ดูทีวีตลอดทั้งวัน ทำให้เด็กรุ่นใหม่จำนวนมากเติบโตขึ้นโดยขาดพัฒนาการที่สมวัย...
 • 18 มีนาคม 2554
  ผ้าไหมไทยได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในสิ่งทอที่ดีที่สุดในโลก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ทั้งคุณภาพ ลวดลาย และสีสัน ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการผลิตที่ใช้เวลามากกว่าผ้าไหมทั่วไปหลายเท่า...
 • 18 มีนาคม 2554
  สภาพสังคมทุกวันนี้ ผู้คนต่างใช้ชีวิตอย่างรีบเร่ง แข่งขันกันทุกอย่าง ป้าแอ๊ด ทิพวัน ประเสริฐกุล ก็เป็นคนหนึ่งที่ฝันอยากใช้ชีวิตที่มีความสุขสงบ เรียบง่าย ช้าลงบ้าง...
 • 18 มีนาคม 2554
  พื้นที่บริเวณใดที่มีชายหายสวยงามมักถูกพัฒนาอย่างไม่ยั่งยืนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้น...
 • 18 มีนาคม 2554
  การรักษาสมัยใหม่มักใช้ยาแผนปัจจุบันเป็นหลัก ยาหลายชนิดมีผลข้างเคียงต่อร่างกาย อีกทั้งมีราคาแพงเพราะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จนกระทั่งองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)...
 • 18 มีนาคม 2554
  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมักจะมาควบคู่ไปกับการทำลายธรรมชาติเพื่อก่อสร้างสถานที่พัก ตักตวงทรัพยากรธรรมชาติตามแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นมาใช้ ซึ่งส่วนใหญ่มักทำอย่างไม่ยั่งยืน “อากร ฮุนตระกูล”...
 • 18 มีนาคม 2554
  ธรรมชาติใต้ท้องทะเลของไทย ไม่ว่าจะเป็นปะการัง และฝูงปลานานาชนิด ล้วนแล้วแต่มีความสวยงาม ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวดำน้ำในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาล...